Meisterschaften 2005

1e Keizer Generaal

1e Generaal Onaangewezen                    1e Generaal Aangewezen

1e Vitesse Onaangewezen                       1e Vitesse Aangewezen

2e Midfond Onaangewezen                      5e Midfond Aangewezen

2e Oude Duiven Onaangewezen              1e Oude Duiven Aangewezen

1e Jongen Onaangewezen                       1e Jongen Aangewezen

1e Natour Onaangewezen                        2e Natour Aangewezen

Duif Kampioenschap:

1e Jongen  05-1373419 = 8 x prijs